uwv

Drie nieuwe wwz-lekken gedicht (maar lost het iets op?)

Door druk van werkgevers wordt de Wet Werk en Zekerheid alwéér aangepast. Lees hier wat Asscher wil veranderen aan de ketenbepaling en de transitievergoeding.

uwv

Cao-shoppen voor de juiste ontslagcommissie?

Wanneer zijn werknemers gebonden aan een cao-ontslagcommissie? Grondig onderzoek is absoluut noodzakelijk, stellen onze arbeidsrechtadvocaten.

uwv

Je werknemer ontslaan, in goed overleg. Wat zijn de mogelijkheden?

Sinds kort zijn er niet één, maar twee manieren om ‘met toestemming van de werknemer’ een arbeidsovereenkomst te beëindigen. Zijn er verschillen? En voegt de tweede manier ook wat toe?

uwv

Nieuwe, snellere ontslagregels: procedure kan in 4 weken afgerond worden

Met de nieuwe Regeling UWV ontslagprocedure zien enkele subtiele veranderingen voornamelijk toe op het halen van de proceduretijd van vier weken.