pensioenontslag

WWZ & pensioen: wat te doen?

Met een pensioenontslagbeding eindigt de arbeidsovereenkomst automatisch zodra de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Heeft zo’n beding nog zin, nu ontslag is vastgelegd in de WWZ?