ontslagrecht

Cao-shoppen voor de juiste ontslagcommissie?

Wanneer zijn werknemers gebonden aan een cao-ontslagcommissie? Grondig onderzoek is absoluut noodzakelijk, stellen onze arbeidsrechtadvocaten.

ontslagrecht

De WWZ in 2016: 3 voorspellingen

Een halfjaar rechtspraak met het nieuwe ontslagrecht leert ons een paar belangrijke lessen. Welke? En belangrijker: waar gaat de WWZ dit nieuwe jaar naartoe? Ik doe drie voorspellingen.

ontslagrecht

Herplaatsing: hindernis bij ontslag

Werkgevers zijn verplicht te onderzoeken of herplaatsing van ontslagen medewerkers mogelijk is. Hoe ver strekt deze herplaatsingsverplichting en wat is de omvang van de scholingsplicht? Deze rechter wilde duidelijkheid.

ontslagrecht

Ernstige verwijtbaarheid werknemer? Kortere ontbindingstermijn!

Gelogen over vooropleidingen? Valse identiteit opgegeven? Dit zijn ‘ernstige verwijten’, waardoor een rechter een arbeidsovereenkomst eerder kan ontbinden dan wettelijk is toegestaan.