contract

Het opnemen van een boeteclausule in een overeenkomst; reken je niet rijk

Een contractuele boete wordt vaak afgesproken om meer waarborg tot nakoming van afspraken te krijgen in zakelijke contracten. Doet de ander niet wat er is afgesproken, dan weet hij wat er boven zijn hoofd hangt. In de praktijk valt dat soms tegen: de rechter kan de boete flink matigen en doet dat vaak ook.

contract

Ontslag zieke werknemer wegens bedrijfs-economische redenen? Dit zijn de (on)mogelijkheden

Zieke werknemers zijn met de invoering van de WWZ (nog) beter tegen ontslag beschermd. Toch blijven er situaties bestaan waarin ontslag mogelijk is.

contract

WWZ & pensioen: wat te doen?

Met een pensioenontslagbeding eindigt de arbeidsovereenkomst automatisch zodra de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Heeft zo’n beding nog zin, nu ontslag is vastgelegd in de WWZ?

contract

Opzegtermijn verlengen? Dat gaat niet zomaar

Neem je een langere opzegtermijn op in het contract van een werknemer? Leg dan ook minimaal de dubbele opzegtermijn vast voor wanneer je als werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigt.