CZ publiceerde alle ziekenhuistarieven, en opende zo de deur voor juridische risico’s.

Samenwerking & concurrentie

CZ publiceerde alle ziekenhuistarieven, en opende zo de deur voor juridische risico’s.

Een van de grootste zorgverzekeraars van het land deed iets ondenkbaars in de ziekenhuiswereld: het publiceerde tarieven van ingrepen. Wat levert die solo-actie eigenlijk op?

CZ kreeg kritiek en complimenten toen het onlangs de voor bepaalde ingrepen door ziekenhuizen berekende prijzen publiek maakte. Goed voor de door – bijna – iedereen gewenste transparantie, maar tegelijkertijd beperkt in scope en impact. Want wat zeggen de cijfers van één zorgverzekeraar over een beperkt aantal ingrepen als anderen (nog) niet meedoen en niet over alle behandelingen wordt gepubliceerd? Waarom maakt het publiceren van de tarieven van behandelingen geen onderdeel uit van de door de overheid gepropageerde gestroomlijnde transparantie in de zorg? Hoe vernieuwend de actie van CZ ook is, het torpedeert de ambitie van de minister om te komen tot ‘gestroomlijnde’ transparantie. Er kan een stortvloed aan informatiebronnen ontstaan, met voor de patiënt onvoldoende zicht op de kwaliteit van data en met onnodige (juridische) risico’s voor de initiatiefnemers.

Begrijpt iemand nog iets van alle lijstjes en vergelijkingen?

De ACM staat de actie van CZ vooralsnog toe. De tendens naar méér transparantie is onherroepelijk en past in de maatschappelijke trend die veel verder gaat dan de medische sector. Maar met de publicaties van overheidsinstituten, de ranglijstjes van patiëntenverenigingen, Zorgkaart Nederland en andere initiatieven ontstaat het risico van het spreekwoordelijke bos en de bomen. Patiënten gebruiken deze bronnen veel en hechten er grote waarde aan. Maar de uitgangspunten van de diverse bronnen verschilt en dat maakt het extra belangrijk dat patiënten dit beseffen en oog krijgen voor de verschillen in soorten informatie en de kwaliteit ervan. Afstemming en uniformering van de uitgangspunten is dringend gewenst. Daarom heeft het ministerie in het ‘jaar van de transparantie’ Kiesbeter.nl een belangrijke rol gegeven. Er is echter meer nodig.

Dat andere zorgverzekeraars het initiatief overnemen zal van beperkte waarde blijken als zij daarvoor steeds hun eigen wiel uitvinden. Waarom heeft het Zorginstituut geen centrale rol gekregen en wordt kiesbeter.nl niet ingezet?

Wat is het werkelijke effect van deze solo-actie?

Inzage in de kosten van een behandeling was één van de pijlers van het jaar van de transparantie, maar kreeg tot voor kort weinig aandacht. De CZ-actie heeft dat veranderd, maar als solo-actie is het daadwerkelijke effect beperkt. Dat andere zorgverzekeraars het initiatief overnemen zal van beperkte waarde blijken als zij daarvoor steeds hun eigen wiel uitvinden. Waarom heeft het Zorginstituut geen centrale rol gekregen en wordt kiesbeter.nl niet ingezet? Eindigt met het jaar van de transparantie ook de coördinatie van de zorgtransparantie?
Als we toe willen naar maximale transparantie als onderbouwing van een nieuw machtsevenwicht tussen behandelaar en patiënt zoals de minister wil- is het noodzakelijk dat er meer uniformiteit ontstaat over uitgangspunten, criteria en de manier van publiceren.

Deze juridische risico’s gaan spelen zonder coördinatie

Volgens minister Schippers zorgt het openbaren van tarieven niet voor hogere prijzen. Eerder voor lagere. Maar daarmee is niet alles gezegd over de risico’s. Meer en betere coördinatie is ook nodig om juridische risico’s af te dekken. Want hoe zit het met de aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige gegevens; hoe wordt voorkomen dat concurrentieregels worden overtreden; welke eisen stellen we aan de privacy? Vragen die bestuurders en beleidsmakers gezamenlijk moeten beantwoorden en waarvoor een centrale, coördinerende functie dringend noodzakelijk is. Laat daarom alle partijen die betrokken zijn bij het jaar van de transparantie, dit oppakken. Nog dít jaar.