VOF failliet? Vennoot niet per definitie in de put

Reorganisatie & faillissement

VOF failliet? Vennoot niet per definitie in de put

Tot voor kort had het faillissement van een vennootschap onder firma (VOF) automatisch het faillissement van de leden van de vennootschap tot gevolg. Maar nu niet meer! De gevolgen voor vennoot én schuldeiser op een rij.

Het faillissement van de VOF impliceert niet het faillissement van de vennoten. De vennoten zijn weliswaar hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden van de VOF. Maar dit betekent niet dat de individuele vennoten van een failliete VOF zelf niet meer in staat zijn om die schulden te betalen. Zo kan een vennoot, in tegenstelling tot de VOF zelf, voldoende (privé)vermogen hebben om zowel de schuldeisers van de VOF als zijn privéschuldeisers te voldoen. Dit zijn een paar redenen die de Hoge Raad aanvoert voor zijn uitspraak van 6 februari 2015: het faillissement van een VOF betekent niet noodzakelijkerwijs tevens een faillissement van de vennoten.

Wat betekent dit voor vennoten?
Dit is in principe goed nieuws: als vennoot ga je niet meer automatisch met de VOF mee ten onder. Maar je blijft hoofdelijk aansprakelijk voor álle schulden van de VOF. Als de VOF failliet gaat, zullen de schuldeisers dus bij jou aankloppen. Kun je niet betalen? Dan kan de schuldeiser alsnog jouw faillissement aanvragen. Kortom, dit ‘goede nieuws’ is betrekkelijk; het faillissement van de VOF kan voor de vennoten alsnog duur uitpakken. Draai je als vennoot op voor een schuld van de VOF? Dan kun je (een deel van) het bedrag wel verhalen op je medevennoten.

Wat betekent dit voor schuldeisers?
Als schuldeiser wil je natuurlijk dat de VOF de vordering voldoet. Als de VOF niet meer kan betalen, is het zaak om de vordering te verhalen op de afzonderlijke vennoten. Soms zal dat lukken, in andere gevallen zullen ook de vennoten de schulden niet kunnen voldoen. Dan kan het soms raadzaam zijn om ook het faillissement van de vennoten aan te vragen. De schuldeiser die dat wenst, dient voor iedere vennoot afzonderlijk een verzoek daartoe in te dienen. Vergeet hij dit, en dient hij alleen een verzoek tot faillietverklaring van de VOF in, dan mag de verzoeker het verzoek later nog aanvullen. De vennoten hebben wel altijd recht om afzonderlijk verweer te voeren.

Marloes Claessens is werkzaam in de praktijkgroep Corporate & Commercial. Zij houdt zich vooral bezig met de (internationale) ondernemingsrecht- en insolventierechtpraktijk.