Alleen een ‘perfect storm’ kan je ondergang inluiden

Reorganisatie & faillissement

Alleen een ‘perfect storm’ kan je ondergang inluiden

Is een faillissement te voorkomen? In veel gevallen wel. Maar elk bedrijf maakt weer andere keuzes, op andere momenten. Waar moet je op letten?

Verschillende grote winkelketens hebben de afgelopen tijd het loodje gelegd: V&D, Macintosh, Dixons, Houtbrox, Paradigit. In het ene geval zijn de kosten te hard gestegen, bij de ander is de omzet juist weer te veel gedaald. Maar het gevolg is altijd hetzelfde: de onderneming redt het niet meer. Dat is zuur voor alle partijen.

Is een faillissement te voorkomen? Zonder het drama van een faillissement te bagatelliseren, zou ik zeggen: in veel gevallen wel. Want waarom redt het ene bedrijf het wél en het andere niet, terwijl ze in dezelfde sector werkzaam zijn? Het antwoord is simpel: omdat het ene bedrijf (tijdig) andere keuzes en maatregelen heeft genomen dan het andere.

Let op de juiste signalen

Belangrijk is dat je als ondernemer blijft letten op de juiste signalen in jouw bedrijf. Betalen de debiteuren wel op tijd? Is er voldoende onderhanden werk? Hoe gaat het met de kosten? Blijft de omzet op orde? En blijf je aan je ratio’s voldoen? Dat zijn zaken die je maandelijks in de gaten moet houden. En je moet je zorgen maken als één van deze zaken niet op orde is. Blijft één van die signalen langer op rood staan? Dan is het helemaal zaak om maatregelen te treffen.

Het gaat mis als je als ondernemer vervolgens als een verschrikt konijntje in de koplampen blijft staren. Je moet op zo’n moment meteen actie ondernemen. Ga direct in overleg met je adviseurs. Vraag hulp aan specialisten. En ben ook transparant over de situatie naar de financiers van de onderneming. Probeer geen spelletjes te spelen, want dat gaat een keer uitkomen en dan is het in de meeste gevallen al zeker te laat om de onderneming van de afgrond te behoeden.

Bedenk in zo’n situatie ook dat de bank – in veel gevallen jouw belangrijkste financier – geen boeman is. Ook de bank heeft er baat bij dat jouw onderneming overeind blijft en kan je daarom helpen om door moeilijke tijden heen te komen. En als de bank van mening is dat er echt een probleem is met de onderneming, dan is dat helaas in de meeste gevallen ook zo.

Let op nieuwbouwplannen en wisseling van de wacht

Wanneer je als ondernemer bij de eerste signalen direct handelt, zijn grotere problemen vaak nog te voorkomen. Want sommige oplossingen hebben tijd nodig. Zo heb ik een zaak gehad waarbij er al getekend was voor nieuwbouwplannen terwijl er nog geen oplossing was verzonnen voor het andere pand. Dat liep uiteindelijk verkeerd af. Als er direct doortastend was opgetreden en het oude pand te koop was gezet, was daarmee waarschijnlijk het faillissement voorkomen.

Nieuwbouwplannen zijn vaker een oorzaak van problemen. Dit soort grote investeringen moeten niet te lichtvaardig genomen worden. Durf jezelf af te vragen of zo’n investering wel verstandig is. Denk na over de gevolgen op de langere termijn en reken ook de rampscenario’s door voordat je een beslissing neemt.

Een ander moment waarop zaken soms misgaan, is wanneer een bedrijf wisselt van financieel directeur. In zo’n periode kan het gebeuren dat de vinger aan de pols iets minder krachtig is en de signalen onvoldoende worden opgepikt.

Durf door te pakken

Ben tenslotte ook niet te beroerd om rigoureus te werk te gaan. Never waste a good crisis. Als je orde op zaken moet stellen, doe het dan ook. Durf ook kritisch naar je personeelsbestand te kijken. Is iedereen nog productief genoeg? Haal brandhout er tussenuit voordat het ervoor zorgt dat het jouw hele onderneming op de knieën krijgt.

Zijn deze maatregelen voldoende om álle faillissementen te voorkomen? Nee, dat niet. Soms heb je als ondernemer pech en kom je in een ‘perfect storm’ terecht. Maar als je de maanden ervoor alle signalen in de gaten hebt gehouden en maatregelen hebt genomen wanneer die noodzakelijk waren, heb je de grootste kans om de averij beperkt te houden.

Johan Westerhof is voorzitter van het bestuur van HVG.

Volg hem op Twitter.