Personeel & organisatie

WWZ & pensioen: wat te doen?

Met een pensioenontslagbeding eindigt de arbeidsovereenkomst automatisch zodra de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Heeft zo’n beding nog zin, nu ontslag is vastgelegd in de WWZ?

Hoe zorg je ervoor dat een arbeidsovereenkomst eindigt als de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt?

Vóór 1 juli 2015 was het opnemen van een pensioenontslagbeding in de arbeidsovereenkomst daarvoor vrij essentieel. Indien zo’n beding ontbrak, eindigde de overeenkomst namelijk niet automatisch bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Een werkgever kon dan alleen afscheid nemen van de werknemer via de reguliere wegen: toestemming UWV, ontbinding kantonrechter of beëindiging met wederzijds goedvinden. In de regel werkten het UWV en de kantonrechter mee aan het ontslag wanneer het verzoek werd gedaan voordat de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikte. Maar dat was niet het geval wanneer het verzoek werd gedaan als de werknemer al AOW-gerechtigd was. Dan werd geen ontslagvergunning verleend. Die werd ook niet verleend als de werkgever en de werknemer na het ontslag de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wilden voortzetten. Ook de kantonrechter was in deze gevallen terughoudend met het ontbinden van de arbeidsovereenkomst.

Hoe ziet het pensioenontslagbeding eruit sinds 1 juli 2015?

De invoering van de WWZ verandert de situatie. Onder de WWZ mag de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen tegen of na de dag waarop de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Een werkgever hoeft hiervoor geen toestemming van het UWV of ontbinding door de kantonrechter te vragen. Een pensioenontslagbeding is hiervoor niet meer nodig. Wel is vereist dat de arbeidsovereenkomst is gesloten voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

De WWZ maakt het dus makkelijker om een arbeidsovereenkomst te beëindigen wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Een werkgever heeft door de wetswijziging ook meer vrijheid gekregen. Waar het onder het oude recht alleen mogelijk was om de arbeidsovereenkomst op te zeggen tegen de AOW-gerechtigde leeftijd, kan de werkgever nu ook ná het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd gebruik maken van het pensioenontslag. De werkgever heeft hiermee een soort eenmalige ‘pensioen-joker’ in handen. Hij mag namelijk zelf de einddatum van de arbeidsovereenkomst met de AOW-gerechtigde werknemer bepalen.

Is het pensioenbeding hierdoor zinloos geworden?

Grotendeels wel. Het opnemen van een pensioenontslagbeding is niet meer nodig en gaat ten koste van de flexibiliteit van de werkgever over het einde van de arbeidsovereenkomst. Het enige voordeel van het opnemen van een pensioenontslagbeding is dat het vooraf duidelijkheid biedt aan de werknemer en de werkgever over het moment van het einde van de arbeidsovereenkomst. Dit zou een voordeel kunnen zijn. Al kan ik mij voorstellen dat de flexibiliteit voor de werkgever van groter belang is en daarom in de toekomst geen pensioenontslagbeding meer in de arbeidsovereenkomst wordt opgenomen. Mocht een werkgever toch een pensioenontslagbeding in de arbeidsovereenkomst willen opnemen om de werknemer duidelijkheid te bieden en te informeren, dan kan de werkgever er ook voor kiezen een flexibel pensioenontslagbeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Dit is een beding dat aansluit bij de geest van de huidige wet en waarin staat dat de werkgever de mogelijkheid heeft de arbeidsovereenkomst op te zeggen tegen of na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd door de werknemer. Op die manier is de werknemer vooraf ook geïnformeerd over het (mogelijk) eindigen van de arbeidsovereenkomst.

Iris van Dijk is werkzaam binnen de sectie arbeidsrecht van HVG.

De komende weken gaan advocaten van HVG advocaten en notarissen door middel van korte blogs in op de wijzigingen in het ontslagrecht en zullen zij hun eerste ervaringen hiermee delen. Heeft u vragen over het nieuwe ontslagrecht en/of wilt u een specifieke casus aan ons voorleggen? We horen het graag.

Download ons e-book over de Wet Werk en Zekerheid