Personeel & organisatie

WWZ en opvolgend werkgeverschap: het einde van de schone lei

Een doorstartend bedrijf begint het liefst met een schone lei. Door de WWZ is dit niet mogelijk: contracten bij de failliete werkgever tellen mee. Dat heeft een keerzijde.

Mag je na een doorstart opnieuw voor bepaalde tijd contracteren? Het stond onder het oude recht ter discussie. De Hoge Raad oordeelde uiteindelijk dat van opvolgend werkgeverschap voor hetzelfde werk alleen sprake kan zijn als de doorstarter voldoende inzicht heeft in de kennis en vaardigheden van de werknemer. Een ondernemer die zelf doorstart bijvoorbeeld is beperkt in zijn mogelijkheden om een contract voor bepaalde tijd aan te gaan.

WWZ: contracten bij voorganger tellen mee

Om onduidelijke redenen is in de WWZ de voorwaarde van ‘voldoende inzicht’ volledig losgelaten. Ook als de doorstarter een werknemer totaal niet kent, moet hij beducht zijn op zijn arbeidsverleden. Dit verleden bepaalt namelijk niet alleen de aard van het contract, maar ook de hoogte van de transitievergoeding als de doorstarter later weer afscheid zou willen nemen van de werknemer. Op grond van de WWZ tellen contracten van de voorganger mee, tenzij die voorganger de dienstjaren tussentijds heeft afgerekend. Bij een faillissement is daarvan uiteraard geen sprake.

Doorstart minder aantrekkelijk

Dit gevolg maakt dat de doorstarter gecalculeerde keuzes gaat maken bij een doorstart en wellicht doorstart zonder het bestaande personeel. Een ‘te dure’ werknemer krijgt mogelijk geen nieuw contract en is aangewezen op WW. Een wet die werknemers meer rechten zou moeten geven, gaat mogelijk ten koste van de werkgelegenheid. Dit hebben we helaas eerder gezien bij de WWZ.

Karlijn Bressers is arbeidsrechtadvocaat bij HVG. Ze is actief in de internationale en nationale adviespraktijk aan veelal middelgrote en grote ondernemingen.

De komende weken gaan advocaten van HVG advocaten en notarissen door middel van korte blogs in op de wijzigingen in het ontslagrecht en zullen zij hun eerste ervaringen hiermee delen. Heeft u vragen over het nieuwe ontslagrecht en/of wilt u een specifieke casus aan ons voorleggen? We horen het graag.

Download ons e-book over de Wet Werk en Zekerheid