Ontslagrecht soepeler? Vooralsnog niet.

Personeel & organisatie

Ontslagrecht soepeler? Vooralsnog niet.

Het nieuwe ontslagrecht eenvoudiger, sneller en goedkoper? De eerste jaren niet. Zeven tips voor in de tussentijd.

Het flexrecht, het ontslagrecht en de Werkloosheidswet gaan op de schop. De behandeling van het wetsvoorstel “Wet werk en zekerheid” door de Eerste Kamer lijkt een formaliteit. Per 1 juli 2014 moet ‘vast’ minder vast en flexibel minder flexibel. Het wetsvoorstel is ingrijpend, complex en omvangrijk. Het bevat diverse onduidelijkheden en enkele weeffouten. De komende jaren zal daarom tot aan de Hoge Raad worden geprocedeerd voor noodzakelijke duidelijkheid en om tot heldere richtsnoeren voor werkgevers te komen. Wat nu te doen?

  1. Wacht, voor zover mogelijk en goedkoper, met individueel ontslag of reorganisaties totdat de transitievergoeding feit is;
  2. Onderzoek ZZP-constructies en payrolling;
  3. Onderzoek de mogelijkheid van een (ondernemings-)cao, want in de nieuwe situatie kan er meer dan nu bij cao van wet- en regelgeving worden afgeweken;
  4. Pas z.s.m. de model-arbeidsovereenkomst, de model-opdrachtovereenkomst en een personeelshandboek aan. Zo voorkom je dat je arbeidsovereenkomsten aangaat met bepalingen die in de nieuwe situatie nietig zijn;
  5. Sluit voor maximale arbeidsrechtelijke flexibiliteit een arbeidsovereenkomst voor 6 maanden en één dag met een zo uitgebreid mogelijk geheimhoudingsbeding, een proeftijd en de bepaling dat deze arbeidsovereenkomst niet zal worden verlengd;
  6. Sluit geen sociaal plan met een kantonrechtersformule en een looptijd langer dan 1 juli 2015 in verband met de invoering van de transitievergoeding;
  7. Sluit contracten zo af dat werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd korter dan twee jaar in dienst zullen zijn, zodat geen transitievergoeding is verschuldigd.