Rutte, maak een individueel pensioenstelsel mogelijk

Personeel & organisatie

Rutte, maak een individueel pensioenstelsel mogelijk

In de kabinetsformatie wordt veel geregeld in korte tijd. Ik wil graag een ingrijpende verandering voorstellen van het pensioenstelsel. Hoe? Wat mij betreft zetten de partijen in op keuzevrijheid.

Iedere werknemer werkt gemiddeld ongeveer een dag in de week om voor zijn pensioen te kunnen sparen. Maar waarom hebben ze dan zo weinig te zeggen over de manier waarop dat geld wordt ingezet? De pensioenbehoefte is voor iedereen verschillend. De één heeft vooral behoefte aan een hoog inkomen, de ander ziet liever dat bij pensioneren de vaste lasten minimaal zijn. Pensioen moet vooral gericht zijn op een financieel gezonde oude dag. Hoe dat is ingevuld kan voor iedereen anders zijn. Ik pleit daarom voor veel meer keuzevrijheid, zodat je je pensioenpremie tijdelijk voor een ander doel kunt gebruiken of direct na de pensioendatum een groot bedrag uit kunt laten keren voor het afbetalen van de hypotheek. Ook het zelf kiezen van een pensioenuitvoerder valt voor mij onder de keuzevrijheid die we moeten doorvoeren.

Pensioenfondsen zijn er nog niet op ingesteld

De keuzes die je normaalgesproken kunt maken zijn heel beperkt. Vroeger of later met pensioen, beginnen met een hoger bedrag en dat afbouwen naar een lager bedrag, en wat keuzes rondom het nabestaandenpensioen, dan heb je het wel gehad. Maar de discussie is veel breder. De grote vraag rondom keuzevrijheid is: hoe individueel kan pensioenopbouw zijn? En mag je zelf kiezen bij welke pensioenuitvoerder je gaat zitten? Daar zijn de pensioenfondsen nu nog niet op ingesteld. Dit betekent namelijk dat ze de deelnemer centraal moeten stellen en dat ook beleggingen individueel worden gekoppeld. Iedereen moet dan ook zelf kunnen beleggen met zijn pensioen en zit meer zelf aan het stuur. Het wordt tijd, ik roep Mark Rutte op: maak een individueel pensioenstelsel mogelijk.

Vertrouwen weggezakt

De roep om keuzevrijheid kun je niet meer negeren. Deelnemers vragen het, omdat ze het huidige systeem niet meer vertrouwen. In de crisis is dat vertrouwen weggezakt en dat gaan we niet meer herstellen. Men wil meer naar een eigen potje voor pensioenen en je kunt alleen een vrije keuze maken als je weet welk deel van jou is. Pensioenfondsen zeggen vaak dat deelnemers die keuzes helemaal niet maken, maar dat kun je niet zeggen, want die keuzes hebben we ze helemaal nooit gegeven.

Driekwart zit nog bij verplichte uitvoerder

Alle pensioenonderzoeken wijzen uit dat mensen wel zelf die keuzes willen maken. Dan moet je ze die keuzes niet onthouden, maar moet je ze begeleiden in de keuzes door educatie . Maak het digitaal, geef er een goede app bij. Als je keuzevrijheid invoert, komt er een duidelijke zorg- en adviesplicht bij kijken, dus wijs mensen op belangrijke momenten in hun leven en help ze bij hun financiële planning, die breder is dan het pensioen. Zorg dat je ook de potjes voor zorg en wonen meeneemt. Nu zit driekwart van Nederland nog verplicht bij een bepaalde uitvoerder, maar dat gaat schuiven. De pensioenwereld wordt een competitieve omgeving, waarbij alle partijen na moeten denken wat voor product ze gaan aanbieden. Of het over 2, 5 of 10 jaar is, uitvoerders moeten zich daarop voorbereiden, bedenken waar ze voor staan

Periodieke keuring in pensioen-APK

Tegelijk met het invoeren van keuzevrijheid, wordt de door de AFM geopperde pensioen-APK relevant. Deze verplichte periodieke keuring van ieders pensioenplanning is een commerciële kans voor de partijen in de pensioenmarkt. Voor degenen die de APK niet laten uitvoeren, moeten er goede standaardproducten komen op basis van de gegevens van de belastingdienst. Daarmee heb je iemands financiële huishouding in zicht, maar ontbreekt de persoonlijke insteek. Het opbouwen van pensioen blijft een eigen verantwoordelijkheid en als iemand die niet neemt, kan er voor diegene beslist worden. Dat gebeurt nu tenslotte ook, maar dan voor de grote meerderheid. In een maatschappij waarin we steeds beter in staat zijn zelf keuzes te maken, ook over de financiële stappen die we nemen, moet keuzevrijheid in het pensioenstelsel toch eigenlijk geen punt van discussie meer zijn.