Personeel & organisatie

Flexrecht, ontslagrecht en WW op de schop

De Wet werk en zekerheid is ingrijpend voor werkgevers. New Law brengt hem terug tot essentie en consequentie, plus een strategie om ermee om te gaan.

Wat: Wet Werk en Zekerheid
Wanneer: met ingang van 1 juli 2014 gefaseerd ingevoerd

Essentie
Flex moet minder flex, vast moet minder vast en werkzekerheid wordt belangrijker dan baan- en inkomenszekerheid. Daar gaat het wetsvoorstel ‘Wet werk en zekerheid’ in de kern om. Het ontslagrecht moet hierdoor eenvoudiger, sneller, eerlijker en minder kostbaar worden. Tenminste: dat is de intentie. De Eerste Kamer hoeft de wet alleen nog aan te nemen.

Consequentie

  1. Je mag geen proeftijd meer hanteren in een arbeidsovereenkomst van 6 maanden of korter;
  2. Je kunt niet meer kiezen voor een ontslagroute. Het UWV behandelt ontslagen om bedrijfseconomische redenen en na langdurige arbeidsongeschiktheid; de kantonrechter ontslagen om “persoonlijke redenen”
  3. Je bent verplicht om werknemers na twee jaar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te geven (is nu drie), als de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar tenminste opvolgen binnen een periode van 6 maanden (is nu nog drie maanden);

Strategie
‘Het wetsvoorstel is ingrijpend, complex en omvangrijk. Het bevat diverse onduidelijkheden en enkele weeffouten’, zegt Joost van Ladesteijn van HVG. ‘Werkgevers hebben geen keuze dan zo snel mogelijk te anticiperen op de aanstaande wet. ZZP-constructies kunnen een escape bieden voor de zwaardere eisen voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.’ In zijn blog geeft hij 7 praktische tips, waarmee werkgevers zich kunnen voorbereiden op de nieuwe wet.