‘Dit is een “nee” tegen vernieuwing in transport’

Personeel & organisatie

‘Dit is een nee tegen vernieuwing in transport’

In Dick van der Aarts business model zijn werknemers tegelijkertijd ondernemers. Een oplossing voor de hoge werkloosheid en lage marges in de transportsector. Maar van de rechter mag het niet meer.

Al een jaar of elf chartert Van der Aart Transport vrachtwagens die die hij huurt van werknemers in loondienst. Nadat Van der Aart eerst een kort geding had gewonnen, oordeelde de rechter in april dat hij zijn vervoersvergunning niet mag uitlenen aan derden.

Uitspraak: ‘We vinden dat het wetsartikel ver wordt opgerekt’
In: Nieuwsblad Transport
Van: Dick van der Aart (51)
Is: Dga Van der Aart Transport in Drachten
Was: rechtenstudent, planner bij Alfons Freriks, directeur bij diverse transportbedrijven

Wat is de logica van dit business model?
‘Eigenlijk heb ik een hybride bedrijf. Een deel van mijn vrachtwagens is van mijzelf, een deel is van mijn werknemers. Chauffeurs met een eigen wagen, maar zonder vervoersvergunning, klopten elf jaar geleden bij mij aan. Ik heb ze in loondienst genomen volgens de cao en huur hun vrachtwagen voor transportopdrachten. De vrachtopbrengst wordt als huur uitbetaald na aftrek van de brutoloonkosten, inclusief werkgeversdeel en een vaste provisie van 400 euro. Kosten als brandstof, onderhoud en verzekering zijn voor hun rekening.’

Werknemers dragen dus ondernemersrisico. Als de vrachtwagen stilstaat, moet een chauffeur gewoon de provisie en de vrachtwagenkosten betalen.
‘Klopt, maar dat komt in de praktijk nooit voor. Als een chauffeur ziek is, dan huur ik zijn vrachtwagen en laat ik een ander erin rijden. Ik heb dit model in samenwerking met brancheorganisatie TLN ontwikkeld. We hebben samen contracten opgesteld en daaraan is in de tussentijd niets veranderd. In elf jaar is de inspectie negen keer op bezoek geweest. Alles gebeurt al jaren “out in the open”. De chauffeur heeft een incentive om zuinig en efficiënt te rijden, om de kosten laag te houden. Die besparing is zijn beloning, omdat ik een vaste provisie reken. Mijn beloning is dat ik slagvaardig ben, het is minder kapitaalintensief.’

FNV vindt dat ‘gezonde werkgelegenheid’ door deze constructie wordt belemmerd. Wat is het nut van dit model?
‘Zo simpel is het niet. De realiteit is dat veel chauffeurs zelf een vrachtwagen kopen. Die kopen ze omdat het hun droom is. De markt is enorm versnipperd. Veel “eenpitters” verzamelen zich in een VOF, om samen te kunnen inkopen. Ze zijn dan dus officieel ondernemers en bestaan niet voor FNV Bondgenoten. Maar als je goed kijkt, zijn ze gewoon chauffeurs die willen rijden op hun eigen vrachtwagen. Het ondernemersrisico is in een VOF veel reëler en groter. Als de een schuld maakt, is de rest hoofdelijk aansprakelijk. Veel chauffeurs willen daarom niet in een VOF. Ze gaan rijden zonder vergunning of raken werkloos. Je kunt die realiteit negeren, maar dan steek je je kop in het zand. Ik bedacht er ten minste een oplossing voor.’

De rechter gaat daar niet in mee. Die zei nee tegen dit model.
‘Het is vooral een “nee” tegen het uitlenen van een vervoersvergunning aan derden. Daar kan ik nog mee leven. Maar dat er geen “ja” wordt gezegd tegen vernieuwing, is een gemiste kans. Oké, op deze manier dus niet. Maar op welke manier dan wel? Deze markt heeft grote problemen. Die moeten we oplossen om concurrerend te blijven. De rentabiliteit is volgens TLM sinds 1999 negatief. De kosten zijn te hoog. Op dit moment beloont de cao slecht gedrag: hoe langer je op de vrachtwagen zit, des te meer je betaald krijgt. Dat is geen goede prikkel. We kunnen die realiteit negeren, maar dan betalen we uiteindelijk met gedwongen ontslagen. Wie zit daar op te wachten?’

Wat ga je nu doen?
‘Ik ga de vrachtwagens van mijn werknemers kopen, als ze dat willen. Ik wil gewoon een mooi transportbedrijf opbouwen in mijn eigen land, dat is het belangrijkste. In de tussentijd heb ik ook een Pools bedrijf aangeboden gekregen. Daar heb je binnen de wet veel meer mogelijkheden, maar mijn drijfveer is niet om mijn zakken te vullen.’