Personeel & organisatie

Loont zorgvuldigheid nog wel genoeg? Ja, gelukkig wel!

Nu het nieuwe arbeidsrecht al een tijd van kracht is en ruimschoots is toegepast, kunnen we onze eerste conclusies trekken. Zoals: werknemer kan het bont maken. Gelukkig loont zorgvuldigheid van de werkgever nog steeds.

In 2015 werd de WWZ ingevoerd, met nieuwe regels rondom het arbeidsrecht. In onze blogs deden we de afgelopen weken verslag van de nieuwe dynamiek en de ontwikkelingen in de jurisprudentie hieromtrent. Wat kunnen we concluderen? Waar staan we nu? De verwachting dat de ontbinding wordt afgewezen als onvoldoende dossier is opgebouwd door de werkgever, lijkt uit te komen. En als er toch wordt ontbonden, is de hoogte van de vergoeding veelal beperkt tot de transitievergoeding.

Voorheen: overwinning bij een lage vergoeding

Een lagere vergoeding is voor werkgevers uiteraard positief, maar als arbeidsrechtadvocaat blijf je na het lezen van de nieuwe jurisprudentie soms achter met een ‘unsatisfied feeling’. De hoogte van de vergoeding was voorheen veelal de graadmeter voor wie een verwijt viel te maken. Advocaten zijn geen onpartijdige rechters. Iets in ons wil toch graag winnen en als het een beetje kan, zijn we zo partijdig als de pest.

Onze rol is uiteraard inschatten of een werkgever verstandig doet aan het treffen van een regeling, of dat procederen een betere optie is. In het oude recht gaf de uitkomst van de procedure vaak antwoord op de vraag of je als advocaat een juiste inschatting had gemaakt.

Ik kan niet ontkennen dat het als werkgeversadvocaat toch wel een beetje als een overwinning voelde als een ontbinding werd uitgesproken onder toekenning van een lage vergoeding. Het was gelukt om de boodschap over te brengen dat de werknemer voor de ontstane situatie een behoorlijk verwijt is te maken.

Waar zit nu onze ‘beloning’ voor goed procederen?

In het nieuwe arbeidsrecht lijkt het alles of niets. Een werknemer kan het behoorlijk bont maken zonder zijn recht op een transitievergoeding te verspelen. Dit is wennen voor ons advocaten. Want: waar zit nu de genoegdoening en de ‘beloning’ voor goed procederen?

Daar staat tegenover dat een werkgever de grenzen van goed werkgeverschap behoorlijk moet overschrijden, wil hij meer moeten betalen dan de transitievergoeding. Arbeidsconflicten waarin werkgevers toch behoorlijke verwijten valt te maken, lijken te worden ‘afgestraft’ met hooguit een dubbele transitievergoeding. Als advocaat kun je werkgevers keurig wijzen op hun plicht om zorgvuldig te handelen, maar hoeveel indruk maakt dat als de sanctie zo beperkt lijkt te zijn? Werkgevers die wél hun verantwoordelijkheid nemen en handelen als goed werkgever, worden daarvoor onvoldoende beloond.

Gelukkig: zorgvuldigheid loont nog steeds

Ik kan zodoende niet ontkennen dat ik blij werd van het lezen van een beschikking van de kantonrechter Rotterdam d.d. 16 oktober 2015, waarin de werkgever (een notariskantoor nota bene), een enorme tik op de vingers kreeg. De kantonrechter ontbond de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkneemster onder toekenning van een transitievergoeding, alsmede een billijke vergoeding van € 50.000 (!). Gelukkig dacht ik, het kan nog.

Nu moet ik wel melden dat deze werkgever erg ver was gegaan. Opmerkingen als ‘ik treiter je er wel uit’, ‘hé werk je nog hier’ en ‘ik moet drie jaar met dat mens’, maken wel duidelijk waarom deze werkneemster ontbinding had verzocht. De les die we hieruit kunnen trekken is evenwel dat zorgvuldigheid nog steeds loont. Een werkgever die het hoofd koel houdt in een arbeidsconflict en zorgvuldig blijft handelen, is uiteindelijk beter uit. Gelukkig is dat onder de WWZ niet veranderd.

Karlijn Bressers is als arbeidsrechtadvocaat werkzaam bij HVG. Ze heeft gedegen kennis en ervaring op het gebied van o.a. herstructureringen/reorganisaties, (collectieve) ontslagen, aanpassing arbeidsvoorwaarden en geschillen ten aanzien van non-concurrentie- en relatiebedingen.

Advocaten van HVG advocaten en notarissen bloggen over hun eerste ervaringen met de wijzigingen in het ontslagrecht. Heeft u vragen over het nieuwe ontslagrecht en/of wilt u een specifieke casus aan ons voorleggen? We horen het graag.

Tools en downloads:

Doe de WWZ-check en controleer of uw arbeidsovereenkomst in overeenstemming is met de WWZ

Download ons e-book over de Wet Werk en Zekerheid