Personeel & organisatie

6 ruimtes in de wet werk en zekerheid

Over krap een half jaar gaat de Wet Werk en Zekerheid in. Gebruik deze 6 tips voor een optimale voorbereiding.

  1. Bij contracten voor bepaalde tijd korter dan twee jaar is geen transitievergoeding verschuldigd.
  2. Voor het vergeten van een schriftelijke aanzegging bij het niet verlengen van een contract, geldt straks een boete. De gedachte leeft nu, dat het mogelijk zou moeten zijn om bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een aanzegging op te nemen.
  3. Ook als de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst ná 1 januari 2015 ligt, zijn oude bepalingen zoals de proeftijd van kracht. Sluit tijdelijke daarom arbeidsovereenkomsten liefst vóór 1 januari 2015.
  4. Op 1 juli 2015 wordt de transitievergoeding ingevoerd. Stel daarom geen sociaal plan op met een kantonrechtersformule en een looptijd langer dan 1 juli 2015.
  5. Onderzoek de mogelijkheid van een ondernemings-cao. Onder het nieuwe recht is het mogelijk in een cao af te wijken van het afspiegelingsbeginsel en bijvoorbeeld te selecteren op kwaliteit.
  6. Sluit voor een proeftijd een contract af van zes maanden en een dag