Eigen bv voor start-ups: leuk, maar niet direct nodig

Oprichting & structurering

Eigen bv voor start-ups: leuk, maar niet direct nodig

D66 pleit voor de Startup-bv, een speciale rechtsvorm van twee jaar voor jonge, innovatieve bedrijven. Fijn dat start-ups serieus genomen worden, maar het valt nog te bezien of een eigen rechtsvorm noodzakelijk is.

Onlangs werd voormalig eurocommissaris Neelie Kroes aangesteld om de internationale positie van start-ups te versterken en succesvolle innovatieve start-ups naar Nederland te halen. Dat alles in het kader van het StartupDelta initiatief. Begin februari vereerden koning Willem-Alexander en minister Kamp de start-up bootcampers op de High Tech Campus in Eindhoven met een werkbezoek. Kortom, start-ups worden serieus genomen in Nederland en dat is goed nieuws.

Geen werkgeverspremie
Tweede Kamerlid Kees Verhoeven (D66) pleit er nu zelfs voor jonge, innovatieve bedrijven een geheel eigen rechtsvorm te geven. Loonkosten, investeringskosten en eventuele winstbelasting zouden hierdoor lager uitvallen. Zo zouden start-ups geen werkgeverspremie hoeven af te dragen over de eerste werknemer. Ook zouden start-ups twee jaar standaard aanspraak kunnen maken op de zogenaamde speur- en ontwikkelingsverklaring.

Bv-regime al geflexibiliseerd
Of het inderdaad noodzaak is een eigen rechtsvorm toe te kennen aan start-ups valt te bezien. Het Nederlandse recht kent immers tal van rechtsvormen waarin de startende onderneming moeiteloos in kan worden gegoten. Verder is met de invoering van het Flex bv-recht het bv-regime geflexibiliseerd waardoor er een flink aantal formaliteiten, ook bij oprichting, zijn vereenvoudigd. In de praktijk hoor ik dan ook zelden dat start-ups geen geschikte rechtsvorm voor hun onderneming kunnen vinden.

Start-ups steeds belangrijker
Ook in internationaal verband doet het huidig pallet aan Nederlands rechtsvormen het goed. Het is de vraag hoe (buitenlandse) investeerders tegen een nieuwe, aparte rechtsvorm aan zullen kijken. De precieze meerwaarde hiervan zal dus nader onderzocht moeten worden. Desondanks is het lovenswaardig dat de politiek er blijkbaar over nadenkt hoe start-ups beter kunnen worden gefaciliteerd. Het is dan ook duidelijk: succesvolle start-ups worden steeds belangrijker voor de Nederlandse economie en werkgelegenheid!

Sergio van Santen is als ondernemingsrechtadvocaat gespecialiseerd in het verlenen van juridische bijstand bij het opzetten van juridische structuren, participaties, fusies en overnames, commerciële overeenkomsten en financieringsprojecten. Binnen Startupbootcamp deelt hij deze kennis met de startende ondernemers.