‘Die andere partij had wel door dat ik de dwarsligger was’

Koop & verkoop

‘Die andere partij had wel door dat ik de dwarsligger was’

Ze noemen hem ook wel ‘serial entrepreneur’, want Boris Veldhuijzen van Zanten heeft al een behoorlijk aantal bedrijven geschapen in zijn bestaan (geboren in 1971). Midden jaren negentig stapte hij in de domeinregistratie en ‘cashte’ in 2000 samen met zijn partners 21 miljoen gulden bij de verkoop ervan. Ook zijn volgende bedrijf ‘Hubhop’, dat met hotspots slim inspeelde op de opkomst van wifi, verkocht hij voor een mooi bedrag. De laatste 8 jaar is hij opvallend trouw aan The Next Web, zijn web 2.0-conferentie, die 6 miljoen pageviews per maand realiseert.

Wat was de deal?

Een grote, buitenlandse partij benaderde ons bedrijf, The Next Web (TNW), om een reeks vastgoedlocaties voor start ups te gaan uitrollen. Wij als TNW konden een aandeel krijgen in dat nieuwe avontuur.

Hoe graag wilde je de deal?

Vanaf het begin stond ik er gereserveerd tegenover. Hoewel de cijfers indrukwekkend leken en de propositie absoluut interessant, had ik twee bedenkingen.

Welke bedenkingen?

Eén. Op Excel-sheets kun je alles rond rekenen en ziet het er, in zekere zin, altíjd goed uit. Twee. De andere partij wilde het per se onder hún naam gaan introduceren, terwijl ik het belangrijk vond dat ook de waarde van ons eigen merk, TNW, een plaats zou krijgen.

Wat was het eerste signaal dat het niet goed zat met die overname?

Dat we over die naam begonnen te touwtrekken. Na lang onderhandelen waren ze dan akkoord dat  TNW ook genoemd zou worden, maar meer als voetnootje. Ik was daar niet tevreden mee.

Hup, de stekker eruit?

Nee. Want ik voerde de onderhandelingen samen met mijn zakenpartner. En die zag het wél nog steeds zitten. Vanaf dat moment ging de meeste tijd op aan het onderlinge overleg.

Hoe heb je de stekker er uiteindelijk uit getrokken?

Niet. Tenminste, niet actief. Omdat de andere partij wel doorhad dat ik de dwarsligger was, kreeg ik veel aandacht. Ze belden me geregeld op om me warm te maken voor de deal. Ik herhaalde mijn standpunt en na verloop van tijd werd de tijd tussen de telefoontjes steeds langer.

Tot ze helemaal niet meer belden.

Zo is het.

Hoe ver was de deal gevorderd op een schaal van 1 tot 5?

Ik zou zeggen: 2. Maar mijn partner zal misschien 3 zeggen.

Kost zo’n proces je slapeloze nachten?

Nee. Want hoe meer stress ik ervaar, hoe beter ik slaap. Ik heb een medische app, die mijn lichaam in de gaten houdt. En wat blijkt? Hoe onrustiger mijn dagen zijn, hoe rustiger mijn nachten.

Ben je veel geld misgelopen?

Dat kun je over tien jaar pas uitrekenen.  Intussen hebben we in samenwerking met Google een eigen tech hub geopend in Amsterdam. In theorie zou je de opbrengsten die daaruit voortvloeien na tien jaar naast die van de andere partij moeten leggen.

Wat heb je geleerd van deze afgeketste deal?

Dat je zo helder mogelijk voor jezelf moet definiëren waarom je aanwezig wilt zijn in de business waar je in zit. In die zin heeft de afgeketste deal ons nóg scherper gemaakt. Omdat die definitie nu nóg verder is aangescherpt, we nóg preciezer weten waarom we doen wat we doen, zullen we een volgend aanbod veel sneller van een duidelijk antwoord kunnen voorzien. Dat scheelt tijd en energie.