Octrooi aanvragen? Eerst deze 4 vragen stellen

Identiteit & innovatie

Octrooi aanvragen? Eerst deze 4 vragen stellen

Nederlandse bedrijven en uitvinders hebben vorig jaar 8.100 octrooiaanvragen ingediend. Mooi, maar een octrooi is niet altijd nodig binnen je IE-strategie. Stel jezelf vooraf deze vier vragen.

Als je onderneming een vernieuwende uitvinding heeft ontwikkeld, sta je voor de vragen: wat is precies ons intellectueel eigendom (“IE”)? Hoe kan ik dit optimaal beschermen en exploiteren? Veel bedrijven kiezen automatisch voor een octrooi, omdat ze zichzelf daarmee denken te beschermen. Maar een octrooi kan je ook kwetsbaar maken voor concurrentie. Er zijn bovendien ook alternatieven die beter bij je situatie of (lange termijn) strategie kunnen passen.

  1. Wat is de strategie van je onderneming? En past een octrooi daarin? Een octrooi wordt gepubliceerd in een register, waarbij anderen, waaronder concurrenten, de werking of toepassing van jouw innovatieve uitvinding kunnen inzien. Dat houdt in dat de uitvinding daardoor in feite kan worden nagemaakt, dan wel verder wordt doorontwikkeld. Met andere woorden: ben je als onderneming bereid om (een deel van) je uitvinding en de daarmee samenhangende R&D investeringen openbaar te maken? Of wil je dit juist geheim houden en er alleen zelf van profiteren?
  2. Hoe kun je knowhow optimaal beschermen? Wanneer je als onderneming de kennis achter je uitvinding zoveel mogelijk geheim wil houden, kan dit ook worden beschermd als knowhow. Daarbij is het van belang om te werken met goede geheimhoudingsverklaringen, oftewel non-disclosure agreements (NDA). Evenwel dien je er rekening mee te houden dat ‘reverse engineering’ toelaatbaar blijft.
  3. Heb je voldoende (financiële) middelen om te registreren en om te handhaven? Een octrooi kost geld. Niet alleen het aanvragen ervan, maar bovenal het in stand houden en handhaven van het (verleende) octrooi. Het verkrijgen van een octrooi duurt gemiddeld twee tot drie jaar en kost al snel € 5.000 tot € 10.000. Vervolgens moet je jaarlijks instandhoudingstaksen betalen. Daarnaast geldt dat je naast registratie, je octrooi mogelijk ook moet handhaven. Een octrooi is namelijk niets waard als je concurrenten toelaat je uitvinding te kopiëren. Anderzijds stellen concurrenten mogelijk dat jouw net verleende octrooi inbreuk maakt op hun oudere octrooien. Let wel, de kosten van een octrooiprocedure bedragen gemiddeld tussen de € 25.000 – € 70.000. Deze kosten kun je mogelijk vooraf voorkomen door in ieder geval een ‘freedom to operate’ onderzoek te laten plaatsvinden.
  4. In hoeverre ben je afhankelijk van (de wensen van) investeerders? Met name voor start-ups kan het aanvragen van een octrooi een vereiste zijn om succesvol investeerders aan te trekken. Investeerders zijn namelijk op zoek naar zekerheid en een octrooi biedt een tastbaar bewijs dat jij als ondernemer een uniek en innovatief product hebt.

Chantal Bakermans is bij HVG werkzaam binnen de sectie intellectuele eigendom en informaticarecht (IE/ICT). Zij adviseert en procedeert onder meer op het gebied van het klassieke intellectuele eigendomsrecht (o.a. merkenrecht/auteursrecht), privacy en ICT-vraagstukken.