Je product valt buiten de wet. Wat dan?

Identiteit & innovatie

Je product valt buiten de wet. Wat dan?

Nee, dat is niet alleen het lot van XTC-producenten en andere criminelen. Bedrijven die in Nederland echt iets nieuws doen, lopen het risico buiten de bestaande regelgeving te vallen. Wat doe je dan?

Een voorbeeld? Lucas van Oostrum van droneproducent Aerialtronics. Vorig jaar werd het beroepsmatig gebruik van drones verboden en kreeg Van Oostrum een groot probleem. Voor hem gold wat ook geldt voor andere bedrijven die in zo’n situatie komen. Snel in actie komen. Oplossingen zijn verkrijgbaar in een paar smaken. Aanvechten, lobbyen, omzeilen en activiteiten verplaatsen naar het buitenland. De laatste twee blijken doorgaans het meest kansrijk.

Omzeilen
Juridische problemen zijn te omzeilen door een product, dienst of activiteit aan te passen. Als dat geen optie is, dan kan vaak het verleggen van activiteiten naar het buitenland een uitkomst zijn. In welk land leggen ze de rode loper wel voor je uit? Afwachten is zelden een optie. Ook niet als wetgeving elk moment lijkt te kunnen veranderen. Je bent zo weer een jaar verder. Lucas van Oostrum koos er voor zijn vizier op het buitenland te richten. Hij won meteen een grote opdracht van de Belgische politie. Hij zet ook in op een gezamenlijke lobby. Op korte termijn stelt hij zijn groei dus veilig, terwijl hij zaait in Den Haag voor de lange termijn. Met de TU Delft als buurman, heeft Aerialtronics te grote belangen om Nederland zonder slag of stoot te verlaten. Die ‘asset’ geef je niet zomaar op.

Te simpel
Het is doodsimpel om in Nederland een bedrijf te starten, maar de processen en wetgeving zijn ingesteld op relatief eenvoudige economische activiteiten. Zodra je aan de slag gaat met bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen, of met metadata, wordt de juridische omgeving vele malen ingewikkelder en soms ontbreekt er zelfs (eenduidige) regelgeving. Het is een serieus manco voor een land dat een rol wil spelen in innovatie. In dit soort gevallen is beter de ervaring te gebruiken als basis voor wetgeving, in plaats van de theorie. Dan heb je het dus over ruimte voor experimenten.

Proeftuinen
Laat ondernemers hun gang gaan binnen de kaders van proeftuinen en bekijk vervolgens aan de hand van ervaringen hoe je op intelligente wijze regelgeving kunt aanvullen of aanpassen. Nu worstelen werkgroepen met de materie en zitten ondernemers in de wachtkamer. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.
Partner Hendrik-Jan Blijerveld is bij HVG gespecialiseerd in onder meer fusies en overnames, private equity investments, joint ventures en andere samenwerkingsverbanden.