Identiteit & innovatie

4 ICT-uitspraken om te onthouden

Dit zijn de laatste grote uitspraken in ICT-recht. Booking.com, Google, Autotrack en gebruik van cookies.

1. Booking.com
De Reclame Code Commissie heeft Booking.com een waarschuwing gegeven. Het van oorsprong Nederlandse bedrijf suggereerde vaak dat er maar één of enkele overnachtingsplekken resteerden. Volgens de Reclame Code Commissie maakte Booking.com niet duidelijk dat het alleen het aanbod op de eigen site betrof, en er mogelijk kamers te boeken waren via andere sites of hotels zelf. De commissie oordeelde dat consumenten zo worden misleid.

2. Google.com
Half mei oordeelde het Europese Hof dat Google ook in de zoekindex moet voldoen aan het privacyrecht. Iedereen die in de index is opgenomen kan nu een verzoek tot inzage, correctie en verwijdering indienen indien hij van mening is dat er sprake is van inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Intussen heeft Google een online formulier opgesteld waarmee een verzoek kan worden ingediend om verwijderd te worden uit Google’s index. Een absoluut recht om vergeten te worden – zoals werd gesuggereerd in de media – is er echter niet. Google moet zelf een ‘evenwicht’ bepalen tussen de verschillende belangen.

3. Autotrack vs Gaspedaal
Zoekmachine Autotrack heeft een rechtszaak gewonnen van Gaspedaal.nl. Die ‘metazoekmachine’ schraapte resultaten van Autotrack en andere zoeksites en presenteerde ze in een eigen omgeving. Daarmee maakt Gaspedaal inbreuk op het databankenrecht, oordeelde de rechter. Kernpunt is dat je een ‘eigen dienst’ moet leveren en in de gevarenzone komt als je uitsluitend andere databanken doorzoekt. Een overtreding staat vrijwel vast als je die databankresultaten ook nog eens ombouwt tot ‘eigen’ resultaten.

4. Cookies
Het was wachten op een eerste onderzoek naar de rechtmatigheid van cookiegebruik. Het College Bescherming Persoonsgegevens maakte eind maart bekend dat een online advertentiebedrijf in overtreding was. Het bedrijf verzamelde informatie over producten en diensten die een internetgebruiker bekijkt op de website van zijn adverteerders. In de dagen erna kreeg de gebruiker gepersonaliseerde advertenties te zien op andere websites. Er werd geen toestemming gevraagd en alleen een ‘opt-out’ mogelijkheid gegeven, terwijl ondubbelzinnige toestemming vereist was.