Verkoop een bedrijf met de overtollige cash erbij

Fusie & overname

Verkoop een bedrijf met de overtollige cash erbij

Een bedrijf wordt meestal leeggehaald voor de verkoop: overtollige cash wordt uitgekeerd aan de verkoper. Het leidt regelmatig tot onenigheid, vooral als het bedrijf daarna niet goed boert.

Als je een huis verkoopt, knap je het altijd nog wat op voor de verkoop. Dat doen bedrijven ook. Voordat ze in de verkoop gaan, zorgen ze dat de administratie op orde is en dat saneringen zijn uitgevoerd, zodat de resultaten daarvan al in de cijfers verwerkt zijn. En als je een vaste kluis in je huis hebt, haal je het geld er voor de verhuizing uit, je verkoopt dat niet mee. Dat geldt ook voor bedrijven: overtallige kastegoeden worden vóór de overname uitgekeerd aan de aandeelhouders, een koper betaalt namelijk niet graag ‘cash voor cash’. Die uitkering van de kastegoeden gebeurt in de vorm van dividend. Sinds 2012 moet het bestuur van de onderneming die uitkeringen goedkeuren. Ze mag alleen weigeren als de vennootschap het komende jaar niet aan haar verplichtingen kan voldoen als er wordt uitgekeerd.

Zaken gaan na verkoop niet zo goed

De rechtbank in Gelderland sprak zich laatst uit in een zaak tussen een verkoper en een koper over de uitkering van overtollige cash. De uitspraak zet de boel nogal op zijn kop. Een aandeelhouder verkocht zijn bedrijf en keerde daarbij – conform afspraak met de koper – de cash die in het bedrijf zat aan zichzelf uit, met toestemming van het bestuur (dat was hij zelf). Na de verkoop gingen de zaken echter niet zo goed als verwacht. De koper dagvaardde de oude bestuurder (dus eigenlijk de toenmalige aandeelhouder) omdat hij de uitkering had goedgekeurd en het bedrijf daarna in de financiële moeilijkheden kwam. De nieuwe eigenaar wilde alsnog de cash hebben. Er volgde een hoop juridisch gehakketak, maar het resultaat is dat de rechtbank de koper gelijk gaf.

Oude aandeelhouder/bestuurder moet alsnog de cash terugbetalen

De oude bestuurder had geen duidelijke berekening gemaakt waaruit bleek dat de vennootschap de schulden kon blijven voldoen in het jaar na verkoop. Dat moet je als bestuurder altijd doen en zeker al je daarna het schip verlaat. De basis voor de aansprakelijkheid is dat de onderneming zijn schulden niet kon blijven voldoen. Ik vind dat vreemd, want alleen die rechtszaak duurde al langer dan een jaar, en het bedrijf ging in dat jaar niet failliet. De rechtbank zegt echter dat dat alleen zo was omdat de nieuwe eigenaar extra financiering had geregeld. De vordering werd toegewezen en de oude aandeelhouder moest alsnog de cash terugbetalen. Hij had zijn berekeningen voor het jaar na de verkoop beter inzichtelijk moeten maken. Maar je kent als verkoper de plannen van de nieuwe eigenaar toch niet? Hoe precies kun je dan voorspellen hoe het zal lopen?

Verkoop de overtollige cash mee

Mijn oplossing voor dit probleem is eenvoudig: verkoop de cash mee, haal de cash er niet uit voor verkoop. Dan krijgt de oude aandeelhouder het niet uitgekeerd, maar hij kan wel een hogere overnamesom vragen. Ik adviseer verkopers om nooit meer akkoord te gaan om de cash eruit te halen. Verkoop de overtollige cash mee, het wordt daarmee het probleem van de koper. Die zal geen vordering tegen zichzelf instellen.

Enkele tips voor verkopers met overtollige cash

  1. Draag bij een voorgenomen verkoop de aandelen in de vennootschap zonder voorafgaande dividenduitkering over. Het bedrag dat anders aan dividend uitgekeerd zou worden, kun je dan van de koper als extra koopprijs krijgen. Als de koper dat bedrag vervolgens wil uitkeren, is dat zijn zaak (en eventueel zijn probleem). In de procedure bij de Rechtbank Gelderland keerde de koper zich later tegen de verkoper als indirecte bestuurder die de uitkering goedkeurde, dat zal hij niet doen als hij zelf het dividend heeft goedgekeurd en uitgekeerd.
  2. Maak vóór de goedkeuring en de uitkering een cashflowprognose. Sluit daarvoor aan bij bekende cijfers die ook in de verantwoordingen of vastleggingen voorkomen. Bij het goedkeuren van een besluit tot uitkering moet er namelijk een goed inzicht bestaan in de financiële situatie van de BV. Laat dat zien en neem daarin ook de noodzakelijke investeringsuitgaven mee, ook al zijn dat nog geen juridische verplichtingen. Bewaar die documentatie en neem als bestuurder een kopie daarvan mee, als je de BV verlaat.