Tweederde van de fusies mislukt. Dat kan beter.

Fusie & overname

Tweederde van de fusies mislukt. Dat kan beter.

De fusie- en overnamemarkt trekt aan. Dat is goed nieuws. De wetmatigheid dat tweederde van de fusies mislukt, jaagt ondernemers schrik aan. Dat is niet nodig.

Al sinds er managementliteratuur bestaat, duiken er onderzoeken op waarin duidelijk wordt dat fusies en overnames niet zomaar goed verlopen. Sterker, in veel gevallen leiden fusies en overnames niet tot de beoogde toevoeging van waarde. In gewoon Nederlands: je had beter iets anders kunnen doen met je geld. Waarom lukt het de ene onderneming wel om keer op keer goede overnames te doen, terwijl anderen falen? Een paar tips:

1. Begin aan de top
Een groot deel van het succes van de fusie wordt bepaald in het eerste jaar na de transactie. Dan moet alles in elkaar geschoven worden (of niet) en moeten de onderdelen leren samenwerken. Als er aan de top iets niet goed zit, gaat het nooit werken. Je kunt niet van de werkvloer verlangen dat zij het zelf uitzoeken als ze zien dat de top geen eenduidig verhaal neerlegt. Werk dus eerst aan een heldere taakverdeling binnen het bestuur, directie en/of management.

2. De transactie is gedaan; accepteer hoe het gegaan is
Veel fusies mislukken omdat een van de partijen zich nog lange tijd niet voldoende gewaardeerd voelt. De transactie is door beide partijen ondertekend. Wees daar content mee, ook als je het eigenlijk niet helemaal bent. Blijven terugkomen op de transactie, en de bijbehorende waarde, kan een splijtzwam zijn en is het vaakzaait onrust. Wees tijdens de onderhandelingen scherp. Maak duidelijk wat je verwachtingen zijn. Maar als je eenmaal hebt getekend is er maar één weg: voorwaarts.

3. Bespaar niet op juristen
Alles begint met vertrouwen tijdens een fusie. Maar zonder heldere vastlegging kan er toch veel mis gaan. Bespaar dus niet op de juridische kant van de fusie. De contracten moeten kraakhelder zijn. Dat vergt ervaring van de kant van de begeleidende adviseurs. Dit klinkt als een ‘Wij van WC-Eend’-advies. Maar het is de waarheid.De ervaring leert echter dat helder vastgelegde afspraken nodig zijn om irritaties in de toekomst te voorkomen. Veel fusies leveren een jaar na de ondertekening van de contracten tot irritaties. Omdat toch niet helemaal goed is vastgelegd wie waarvoor verantwoordelijk is.

4. Zet soms een fusieproces stop
Een van de meest frustrerende beslissingen die je als ondernemer in een fusie- of overnameproces kunt nemen, is de zaak stopzetten. Toch is dat soms de beste beslissing. Het is geen leuk verhaal om mee thuis te komen. Niet bij je gezin, dat je maandenlang nauwelijks zag. Niet bij je vrienden op de club. Niet bij je collega’s. En niet bij de begeleidende banken, die niet gelukkig worden van jouw beslissing. Maar beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Als het niet werkt, en je merkt dat stopzetten de enige verstandige optie is, durf die stap dan te zetten.