Fusie & overname

Groentje? 10 contracttermen die iedere start-up moet kennen

Als je contracten zo interessant vond, was je wel advocaat geworden. Toch moet je als ondernemer heel goed weten waar je je handtekening onder zet. Tien onmisbare termen.

Hoe verleidelijk ook, snel doorbladeren en je handtekening zetten is een absolute no go als het gaat om contracten, algemene voorwaarden en geheimhoudingsovereenkomsten. De gevolgen kunnen immens zijn – vaak in negatieve zin. Alles goed doorlezen zodat je weet waarvoor je tekent en zo nodig onderhandelen over de voorwaarden loont altijd.

Ook heb je er als start-up belang bij om je eigen contracten zo duidelijk en volledig mogelijk te maken. Aangezien contracten vaak doordrenkt zijn van (Engelse) juridische termen, valt dat niet mee. Een aantal veelvoorkomende termen op een rij.

 1. Exclusivity
  Een vrij eenvoudige term om mee te beginnen. Onder de noemer ‘exclusivity’ staat beschreven of het recht om een product te verkopen is voorbehouden aan één of meerdere partijen. Als jij dit contract opstelt, is het belangrijk dat je zo uitgebreid mogelijk omschrijft hoe het zit met deze rechten. Wie heeft welke rechten? Zijn deze eeuwigdurend, of gelden ze voor een bepaalde termijn? Voor een bepaald gebied? Enzovoorts.
 2. Liability
  Aansprakelijkheid. De algemene voorwaarden van veel bedrijven stellen hun zakenpartners volledig aansprakelijk voor alle mogelijke schade. Ook voor indirecte schade – bijvoorbeeld lagere winst die ontstaat door gemaakte fouten – en dat kan grote financiële gevolgen hebben. Ook omdat verzekeringsmaatschappijen indirecte schade vaak uitsluiten. Probeer aansprakelijkheid dus te beperken tot directe schade, bij voorkeur beperkt tot een bepaald bedrag. Of een percentage van het koopbedrag.
 3. Indemnification
  Schadeloosstelling. De verplichting van de ene partij aan de andere partij om geleden schade te compenseren. De standaard van veel bedrijven is dat zij schadeloosstelling (vrijwaring) eisen voor alle verliezen of claims waar zij mee te maken krijgen in relatie tot de overeenkomst. Ga hier niet mee akkoord – het is een startpunt voor onderhandelingen.
 4. Reps and warranties
  Garanties, die je afgeeft of waar je als afnemer van kan profiteren. Geef je garanties af, dan wil je vanzelfsprekend niet dat deze onbeperkt en voor eeuwig gelden. Ben je afnemer, dan wil je juist dat deze zo lang mogelijk gelden.
 5. Force majeure
  Oftewel: overmacht. Dit is een veel voorkomende clausule in contracten die partijen bevrijdt van aansprakelijkheid als een buitengewone gebeurtenis of omstandigheid buiten de macht van het bedrijf plaatsvindt. Denk aan oorlog, misdaad, overstroming of aardbeving. Het is vooral belangrijk dat je, als partij die moet leveren, dit aspect niet vergeet.
 6. Governing law and Dispute settlement
  Tot welke rechtbank wend je je als juridische stappen gezet moeten worden? Welk recht is van toepassing? Bij voorkeur geldt het recht van jouw eigen land, dus noem dat vooral als het gaat om jouw documenten. Ook hier geldt: onderhandelen kan altijd.
 7. Assignment
  Leg je hierover niks vast, dan mag de andere partij alle rechten uit de overeenkomst overdragen aan een ander. Neem dus op dat dit alleen mag na vooraf gegeven schriftelijke toestemming.
 8. Termination
  Wat is de looptijd van het contract? Geldt de overeenkomst voor onbepaalde tijd? In het algemeen loopt de overeenkomst af op een in het contract overeengekomen termijn. Daarnaast kan de overeenkomst voortijdig beeïndigd worden in geval van ‘events of default’ – als de aanbiedende partij in gebreke blijft. Bijvoorbeeld als een leverancier failliet gaat of om een andere reden niet levert.
 9. Confidentiality
  Vertrouwelijkheid. Vaak draait het om het beschermen van het intellectueel eigendom (IE). Maak je hierover geen goede afspraken, dan bestaat het risico dat de andere partij er met jouw idee vandoor gaat. Hoe oneerlijk ook, niks vastleggen betekent dat je met lege handen achterblijft als de ander je op deze manier te slim af is. Een Non disclosure agreement (NDA) oftewel geheimhoudingsovereenkomst kan wederzijds zijn, wat betekent dat beide partijen gebonden zijn aan de afspraken, maar kan ook gericht zijn op één partij. Vertrouwelijkheid dient de duur van de overeenkomst te ‘overleven’.
 10. Licensing
  ‘Ik heb een patent, maar ik wil jou daar gebruik van laten maken’. In dat geval geef je een licentie af. Dat heeft twee voordelen. 1. Je blijft eigenaar van je IP. 2. Je krijgt geld voor de verleende licentie. Uiteraard neem je de geheimhouding en voorwaarden desgewenst mee in de licentieovereenkomst die je laat tekenen. Voorwaarden waar je aan kunt denken zijn: Is het een exclusieve licentie of niet? Voor welk geografisch gebied en welke periode geldt de licentie? Welk gebruik is toegestaan?

Martine van Oijen is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en lid van de praktijkgroepen Corporate & Commercial en Mergers & Aqcuisitions van HVG.