Financieel & integriteit

Wake-up call: regel de overstap naar een APF nu!

Dikke kans dat het APF deze zomer écht door de Kamer komt. Ofwel: als je organisatie of fonds in 2016 wil overstappen, dan wordt het tijd om knopen door te hakken.

Ik krijg de indruk dat veel werkgevers en pensioenfondsen een wake-up call nodig hebben. Ze zagen hoe staatssecretaris Klijnsma de invoering van het APF in 2014 met een jaar opschoof en kijken nu wantrouwend naar de planning. Ze lijken te wachten op absolute zekerheid. Maar die komt er niet vóórdat die drie letters in de Staatscourant staan. En dat is te laat om een overstap in 2016 voor te bereiden. Er moet nu iets gebeuren, anders gebeurt er niets. Zes adviezen om het op het op tijd rond te krijgen.

 1. Besef wat de gevolgen van wachten zijn
  Dat klinkt ronkend, maar het is alles of niets als het gaat om overstappen in 2016. Tussentijds een pensioenpakket overbrengen is complex en daardoor eigenlijk uitgesloten. Het betekent dat fondsen die nu blijven talmen een jaar langer onder eigen vlag verder zullen moeten varen. Met alle strenge regels en bijkomende kosten van dien. Tijdelijk overstappen naar een verzekeraar is ook geen kostenvriendelijke optie. Het zijn nou juist die redenen om voor het APF te kiezen. Kostenbesparing door schaalvoordelen en minder regeldruk en kennisvereisten bij de bestuurders.
 2. Ga hoofdzaken regelen
  Wie volgend jaar in een APF wil zitten, kan dus beter nu voorbereiden wat kan worden voorbereid. En dat is heel veel. In principe zijn vrijwel alle parameters bekend. Fondsen en werkgevers hoeven alleen nog keuzes te maken. Hoofdzaken regelen. Bijvoorbeeld: met welke partijen werken we samen? Welk governance-model kiezen we? Hoe kunnen we optimaal schaalvoordelen behalen? Wat zijn de gelijke elementen in onze regelingen?
 3. Laat bijzaken geen dealbreakers zijn
  De kunst is om de bijzaken het zicht op de hoofdzaken niet te laten vertroebelen. Daar blijken vele partijen nog moeite mee te hebben. Natuurlijk: dekkingsgraden verschillen en ook regelingen lopen uiteen. Maar op de keper beschouwd, zijn het geen dealbreakers. Daarmee krijg je tenslotte óók te maken als je naar een andere pensioenuitvoerder zou gaan.
 4. Start met modulair denken
  Met name fondsen blijven soms maanden bezig met een paar kwesties. De plaat blijft hangen in de groef. Door het consensusmodel blijven ze discussiëren. Als je een gewoon bedrijf op die manier zou leiden, is faillissement slechts een kwestie van tijd. Zo’n situatie kun je gemakkelijk voorkomen door wat pragmatischer te werk te gaan. Modulair denken is wat mij betreft het sleutelwoord. Probeer niet om lineair door het pakket van vraagstukken te gaan, maar deel de onderwerpen praktisch op en maak tempo. Als je merkt dat je blijft hangen op de ene kwestie, dan ga je door naar de andere.
 5. Laat het consensusmodel los
  Durf ook het consensusmodel los te laten. Soms is het belangrijker om verder te komen, dan om iedereen tevreden te stellen. Agree to disagree. Ik heb klanten nu een paar keer geadviseerd om voor de laatste hete hangijzers een dag te blokken. We hebben in een paar uur alle openstaande zaken geregeld.
 6. Huldig het pragmatisme
  In de laatste vijf jaar gingen we van 1200 naar 350 pensioenfondsen. Op dit moment staan 60 pensioenfondsen op de drempel om over te stappen naar het APF. Oordelend naar hoe ver die zijn gevorderd, zie ik daarvan 30 ook daadwerkelijk overgaan naar een andere pensioenuitvoerder per 1 januari. Maar als andere fondsen vanaf nu het pragmatisme huldigen en hun koudwatervrees laten varen, dan kan dat aantal nog fors oplopen en kan de APF meteen een vliegende start maken.

Nicolette Opdam is pensioenrechtadvocaat, sectorleider pensioen van EY en partner bij HVG. Ze adviseert op het gebied van pensioentrajecten, medezeggenschapsvraagstukken, (pensioen-)marktordeningsbepalingen en pensioenfondsspecifieke advisering, zoals de structurering van het pensioenfonds en governance vraagstukken.