Financieel & integriteit

Financieren met crowdfunding: 3 risico’s

Nu banken maar mondjesmaat bereid zijn ondernemers te financieren, lijkt crowdfunding hét alternatief. Crowdfundings- platforms zijn er in overvloed, maar hoe kies je de juiste?

De Autoriteit Financiële Markten verstrekt vergunningen en ontheffingen aan crowdfundingplatforms. Mede op verzoek van de minister van Financiën heeft de AFM onderzoek gedaan naar (toezicht op) de crowdfundingsector. De toezichthouder ziet zes grote risico’s, waarvan er drie relevant zijn voor ondernemers die gebruikmaken van zo’n platform.

1. Het platform houdt ermee op

Heb je bijna je doelbedrag binnen, blijkt de site opeens uit de lucht te zijn. Of, erger nog, het platform is failliet. Omdat veel kleine bedragen worden geïnvesteerd, is de administratie van de geldstromen een geautomatiseerd en complex proces. Door ICT-problemen kan de lopende projectfinanciering (tijdelijk) in gevaar komen en kan bijvoorbeeld de terugbetaling van gelden tijdelijk niet doorgaan. Zowel geldvrager als geldgevers kunnen hierdoor schade leiden en ook de continuïteit van het platform zelf kan in gevaar komen. Een ander risico is een faillissement. Die kans acht de AFM reëel, aangezien er sprake is van een groeimarkt met veel relatief nieuwe platforms en aanzienlijke concurrentie. Ook het verdienmodel van de platforms, dat vaak gebaseerd is op eenmalige initiële opbrengsten, brengt een risico met zich mee.

2. Je kiest je doelbedrag te hoog of te laag

Goed nieuws: je hebt de gevraagde €50.000 opgehaald. Maar al snel blijk je minstens het dubbele nodig te hebben voor een succesvolle start van je onderneming. Of de aflossingsverplichting blijkt te groot. Dat je bij crowdfunding als ondernemer zelf bepaalt hoeveel financiering nodig is, vormt volgens de AFM een reëel risico met een grote impact, zowel voor geldvragers als voor geldgevers en het platform zelf. De geldvrager kan namelijk al snel in betalingsproblemen komen of zelfs in staat van faillissement geraken. Er bestaan geen regels voor kleinbedrijven om te voorkomen dat teveel krediet wordt gevraagd. Ook wordt deze geldvrager doorgaans niet bijgestaan door een adviseur die kan vaststellen of de financiering passend is.

3. Het platform fraudeert (en jij bent de dupe)

Er wordt flink overgemaakt, maar het geld bereikt jou nooit. Als het platform van je keuze bewust fraudeert, is dat het onvermijdelijke gevolg. Het platform kan gelden van geldgevers naar geldvragers en vice versa niet doorstorten of fictieve projecten op het platform plaatsen om zo geld van geldgevers fraudeleus ontvangen. Een groeiende markt zoals de crowfundingsmarkt is volgens de AFM toegankelijker voor frauderende platforms. Het online karakter maakt de kans groter om fictieve projecten te plaatsen. Als dat gebeurt, zijn de gevolgen voor de reputatie van en het vertrouwen in de crowdfundingmarkt groot. En dan hebben we het nog niet eens over de gevolgen voor de gedupeerde ondernemer!