Het einde van corporate tolerantie

Financieel & integriteit

Het einde van corporate tolerantie

Mensen mogen misschien fouten maken, maar organisaties moeten onfeilbaar zijn. Die indruk krijg je als je alle corporate schandalen en aan de schandpaal genagelde organisaties bekijkt. Dat streven is even idealistisch als onhaalbaar.

Bonusjagende bankiers hebben de kredietcrisis op hun geweten. Een olielek kan geen menselijke fout zijn, maar de onafwendbare einduitkomst van allesontziend winststreven. En zonder almachtige toezichthouders ontaardt iedere branche in een consumentverachtend Wild West. Dat is het beeld dat is ontstaan de laatste jaren. Maar is steeds meer regulering zinvol?

De onderneming als slachtoffer
Terecht zijn in uiteenlopende sectoren excessen aangepakt en strakkere regels gesteld. Maar even terecht is de vraag hoe productief al dat toenemende toezicht is. Waar gaat gezonde regulering over in schijnzekerheid? Aantal en omvang van toezichthouders is fors toegenomen en dat heeft grote gevolgen voor de organisaties waarover zij waken. Dat ondernemers klagen over de regeldruk is even oud als het moderne ondernemerschap. Het zal altijd beter kunnen, maar regeldruk zal altijd blijven bestaan in een complexe samenleving als de onze. Maar de laatste jaren komt er een nieuwe klacht bij: regels en toezichthouders die elkaar tegenspreken, met de onderneming als machteloos slachtoffer er middenin. Hierin zal de politiek moeten optreden als rechter en een besluit nemen over welke belangen moeten prevaleren.

Morele basis
De tolerantie voor fouten, missers en verkeerde beslissingen in corporate land is verdwenen, zowel in de politiek als de publieke opinie. De mantel der liefde is rafelig geworden; ook binnen ondernemingen. Moeten we dit betreuren? Nee. Ondernemen is risico’s aangaan en scherpte is te prefereren boven achteloosheid. Maar we moeten beseffen dat compliance en aansprakelijkheid dienen voort te komen uit een morele basis. Een waardenpakket dat deugt; een normenkompas dat correct is gericht. De geest van de wet die vooruitloopt op de letter ervan. Dat is het begin dat niets te maken heeft met toezichthouders en compliance officers, maar alles met een bedrijfscultuur die klopt.

Johan Westerhof is voorzitter van het bestuur van HVG.