De bank is niet de enige partij met geld

Financieel & integriteit

De bank is niet de enige partij met geld

De Polare-boekhandels herleven onder eigen naam. Én via nieuwe financieringsvormen. Dat geeft een mooi inkijkje in het nieuwe bankieren en het nieuwe financieren.

Ook niet-boekenliefhebbers zullen het nieuws de afgelopen maanden hebben meegekregen. Veel boekhandels in grotere Nederlandse steden die onder de naam Polare waren samengebracht, gingen failliet en zijn nu stuk voor stuk aan het doorstarten. Wat daar zo boeiend aan is, is de manier waarop de nieuwe eigenaren hun nering financieren. Een van de boekhandelaren heeft bijvoorbeeld gekozen voor crowdfunding. Simpel gezegd: vaste klanten zijn uitgenodigd om te investeren en mede-eigenaar te worden.

Meer wegen naar Rome
Ik juich dat toe. Het geeft een impuls aan de MKB-markt. Ondernemers zien dat er meer financiële wegen zijn die naar Rome leiden. Zelf ben ik bestuurder van de Turnaround Management Association. Binnenkort staat het thema ‘alternatieve financiering’ op de agenda. Nu al ben ik benieuwd, en velen met mij, hoe ondernemers de komende jaren hun investeringen en aannames gaan financieren. De rol van de banken is niet wezenlijk veranderd, maar ze zijn bij lange niet meer de kredietverstrekkers van vóór 2008. Die tijd komt ook niet meer terug. Dus ondernemers móeten wel om zich heen kijken.

Blessing in disguise
De forse kritiek op banken, vaak vanuit de politiek en soms vanuit de ondernemingswereld, deel ik overigens zelden. Ja, ik zie soms zaken die anders kunnen of moeten. Maar ik zie vooral dat bankiers veel willen betekenen richting het MKB, maar soms simpelweg niet kunnen. Vanwege nieuwe spelregels, vanwege ratio’s die strikter zijn geworden. En te allen tijde moet natuurlijk de investeringsaanvraag/ businesscase op orde zijn. Tegelijkertijd biedt het terugtrekken van de bankensector veel kansen voor alternatieve financieringsvormen. Het is misschien zelfs een blessing in disguise dat ondernemers niet standaard de gang naar de bank maken, maar eerst goed nadenken of er andere financieringsmogelijkheden zijn. Die wellicht voordeliger uitpakken.