Personeel & organisatie


Mensen. Je kunt niet zonder ze, en soms kun je niet met ze. Hier vind je alles over zaken als arbeidsovereenkomsten, medezeggenschap, cao's, flexibele schil, outsourcing en klokkenluiders. Maar ook over pensioenzaken en je eigen positie als bestuurder. Hoe staat het bijvoorbeeld met bestuurdersaansprakelijkheid?