Sijmen de Lange

Sijmen de Lange is als landelijk praktijkgroep leider fusies en overnames werkzaam in de ondernemingsrechtelijke M&A praktijk en heeft zich onder meer gespecialiseerd in Aan- en verkoop transacties, Aandeelhoudersconflicten, Due diligence en Commerciële contracten en boardroom advisering.

Sijmen de Lange

Partner en Advocaat