Financieel & integriteit

Alle hens aan dek bij een schandaal

Een bedrijfsschandaal heeft een steeds grotere impact. Toezichthouders worden actiever, de pakkans wordt groter, boetes worden hoger. Ergo: compliance hoort hoog op de agenda’s van bedrijven.

Misha lutje Beerenbroek

Misha lutje Beerenbroek is gespecialiseerd in Europees recht en Mededingingsrecht in brede zin en is met name actief op de gebieden Kartelonderzoeken, Fusiecontrole, Misbruik van machtspositie, Commerciële contracten en Compliance.

Misha lutje Beerenbroek

Director en Advocaat