Personeel & organisatie

Contract voor onbepaalde tijd omgezet naar tijdelijk? Let op de Ragetlie-regel

Per 1 juli 2015 is de Ragetlie-regel aangepast. Niet heel drastisch, maar de aanpassingen zijn zeker van belang voor werkgevers. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen op een rij.

Jeannet van Vleuten

Jeannet van Vleuten houdt zich bezig met het adviseren en procederen op het gebied van het arbeidsrecht en het medezeggenschapsrecht. Tot haar aandachtsgebieden behoren onder meer het individueel en collectief ontslagrecht, het medezeggenschapsrecht, het (wijzigen van) arbeidsvoorwaarden en het begeleiden van reorganisaties.

Jeannet van Vleuten

Advocaat

jeannet.van.vleuten@hvglaw.nl +31 6 55 44 26 70