Personeel & organisatie

Disfunctioneren: bewijsrecht

Met de invoering van de Wwz is het succes van een ontbindingsverzoek wegens disfunctioneren bepaald geen gegeven. Veelal loopt een verzoek vast op de vraag of het disfunctioneren vaststaat,

Erick Hagendoorn

Erick Hagendoorn is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en houdt zich bezig met het adviseren en procederen op het gebied van arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht. Tot zijn aandachtsgebieden behoren onder meer: individueel en collectief ontslagrecht, Wet normering topinkomens, collectief arbeidsrecht en flexibele arbeidsrelaties.

Erick Hagendoorn

Advocaat

erick.hagendoorn@hvglaw.nl +316 55 44 26 59