Personeel & organisatie

Hebben minderheids- aandeelhouders recht op redelijk dividend(beleid)?

Een vennootschap verplichten om een redelijk dividendbeleid vast te stellen en uit te keren? Dat deed onlangs een rechter, instemmend met de wens van de minderheidsaandeelhouders.

Serge Salomé

Serge Salomé kent zijn pappenheimers op het gebied van ondernemingsrecht en het algemeen verbintenissenrecht. Hij is met name sterk herstructureringen, corporate governance, bestuurdersaansprakelijkheid en fusies en overnames.

Serge Salomé

Advocaat bij HVG bij HVG Law

serge.salome@hvglaw.nl +31 6 52 46 59 97