Financieel & integriteit

Bankierseed voor iedereen in de zorg

Ik pleit voor een bankierseed, of beter een ‘zorgeed’ voor iedereen die in de zorgsector werkt. Om iedereen in deze sector back to basics te brengen.

Jan Andringa

Jan Andringa is helemaal thuis in juridische kwesties die met de zorgsector en de overheid te maken hebben. Hij adviseert veel ziekenhuizen en andere grote zorginstellingen, gemeenten en andere lagere overheden. Over publiek-private samenwerkingen bijvoorbeeld, en joint-ventures, overnames, participaties, fusies, splitsingen en privatiseringen.

Jan Andringa

Partner en Advocaat

jan.andringa@hvglaw.nl +31 88 407 03 12